V Bratislave denne jazdí každý štvrtý človek autom, cyklistov je málo

6. augusta 2013, Bratislava - Autom denne jazdí 23% ľudí žijúcich v Bratislave a dochádzajúcich z okolia a aspoň raz týždenne auto využíva 55 %. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu, ktorý na vzorke 800 respondentov žijúcich a zdržiavajúcich sa v Bratislave vypracovala spoločnosť GfK Slovakia pre Energetické centrum Bratislava.

Tridsiatnici najmä autom

V Bratislave sa každoročne zvyšuje počet motorových vozidiel, počet prejazdených kilometrov a čas strávený za volantom. To vedie k zhoršovaniu ovzdušia mesta a nárastu emisií skleníkových plynov z automobilovej dopravy,“ povedala Darina Dzurjaninová, manažérka projektu Udržateľná doprava v Bratislave, ktorý je financovaný zo zdrojov Globálneho environmentálneho fondu.

Vlastným autom denne cestujú predovšetkým ľudia v produktívnom veku (30-39 rokov). Hlavnými dôvodmi uprednostnenia auta pred inými formami dopravy sú väčší komfort a úspora času. V takmer troch štvrtinách áut jazdiacich po meste je však zväčša iba jeden, prípadne dvaja pasažieri (23 %; 48 %),Tí, ktorí autom jazdia denne, cestujú sami dvakrát častejšie.

Voľné miesta by mohlo obsadiť zavedenie systému zdieľania jázd (tzv. car pooling). V aute by sa so svojimi známymi ochotne zviezlo niečo viac ako 70 % používateľov áut. Car pooling s neznámymi ľuďmi by však využívala iba štvrtina respondentov.

Mesto môže odľahčiť jednotná parkovacia stratégia

Dopravnú a parkovaciu situáciu v meste považuje za zlú až 77 % ľudí žijúcich a zdržiavajúcich sa v Bratislave. Negatívnejší názor majú predovšetkým starší, cestujúci MHD a chodci.

Riešením, ktoré by zlepšilo dopravnú situáciu v Bratislave,  by mohla byť určitá forma spoplatnenia používania osobného automobilu v meste (napr. spoplatnenie vstupu do centra mesta, celoplošné spoplatnenie parkovania na verejných priestoroch). Viac ako polovica ľudí s tým však nesúhlasí. Pre motoristov je dôležitý najmä dostatok parkovacích miest v mieste bydliska a prijateľná cena parkovania. Väčšina sa preto prikláňa k zvýhodneniu rezidentov a zavedeniu rezidenčného parkovania na celom území mesta.

Pešo, na bicykli, v MHD

Napriek tomu, že 45 % ľudí chodieva v hlavnom meste na vzdialenosti do pol hodiny pešo, chodci identifikujú viaceré bariéry, ktoré im bránia v pohybe. Sú nimi napríklad poškodené a nerovné chodníky, autá parkujúce na chodníkoch,  či nedávanie prednosti chodcom na priechodoch.

Na bicykli denne jazdia iba 2 % opýtaných. Na častejšie využívanie bicyklov by mohlo mať pozitívny vplyv hlavne zvýšenie bezpečnosti a zvýšenie počtu vyhradených cyklistických trás. Z tých, ktorých by zvýšenie bezpečnosti motivovalo k vyššiemu využívaniu bicykla, by sa takmer všetci cítili bezpečnejšie po zavedení oddelených cyklistických pruhov.

Bratislavskú verejnú hromadnú dopravu denne využíva 35 % ľudí. Sú to najmä mladí ľudia vo veku 15-29 rokov (25%) a dôchodcovia vo veku nad 60 rokov (24 %). MHD sa využíva predovšetkým na cestu do školy či práce (58 %) a na príležitostné akcie (58 %). Hlavným dôvodom voľby hromadnej dopravy je úspora peňazí. Pre cestujúcich je najdôležitejšia čistota a komfort, presnosť a frekvencia spojov. Motoristov od využívania MHD odrádzajú preplnené autobusy a nedostatočný komfort.