Súťaž Ekologická doprava 2013

Zapojte sa do súťaže Ekologická doprava v meste – ako to vidíš ty? Hlavnou témou je výtvarné a fotografické stvárnenie pohľadu detí a mládeže na súčasné a budúce spôsoby ekologickej dopravy v meste. Súťaž sa koná v rámci projektu UNDP/GEF „Udržateľná doprava v Bratislave“.

Kto sa môže zapojiť?

Súťažne sa môžu zúčastniť deti a mládež z Bratislavy  vo veku 8 – 17 rokov: jednotlivci alebo žiaci základných škôl, žiaci základných umeleckých škôl, osemročných gymnázií, centier voľného času, kultúrnych a osvetových zariadení a pod. Aktivita je otvorená pre účastníkov vo dvoch vekových kategóriách:

A – výtvarné práce :8 – 12 rokov

B – fotografické diela:  13 – 17 rokov.

Čo sa bude hodnotiť?

Kritérium č.1 – realizačná kvalita diela: náročnosť pracovného postupu

Kritérium č. 2 – adekvátnosť spracovania témy podľa veku súťažiaceho

Kritérium č. 3 – estetická/výtvarná kvalita diela: originalita výrazu a uplatnenie kreativity.

Čo môžete vyhrať?

Víťazi umiestnení na 1., 2. a 3. mieste získajú vecnú cenu a diplom. V každej vekovej kategórii môže byť udelená len jedna prvá cena. Ako osobitnú formu ocenenia môže porota udeliť uznanie.

Kto projekt hodnotí?

O výsledkoch súťaže rozhodne 3-členná porota, ktorú  menuje vyhlasovateľ súťaže.

Kedy a kde sa vyhlásia výsledky?

Účastníci budú o výsledkoch súťažnej prehliadky informovaní do dvoch týždňov po vyhodnotení. Vyhlásenie výsledkov a udelenie cien sa uskutoční v átriu Ministerstva životného prostredia SR.

Dôležité dátumy:

  • Vyhlásenie súťažnej prehliadky:  20.september 2012
  • Uzávierka na odovzdanie (zaslanie) prihlášok a prác: 11.október  2013
  • Vyhodnotenie: do 22. októbra 2013

Ako sa prihlásiť?

Riadne vyplnená a podpísaná prihláška odovzdaná so súťažnou prácou v požadovanom termíne. Každá práca musí byť prihlásená na samotnej prihláške a riadne označená menom autora a názvom diela.

Kam poslať svoju prácu?

Energetické centrum Bratislava, Ambrova 35, 831 01 Bratislava 37

Kontaktná osoba: Ing. Darina Dzurjaninova

e-mail: dzurjaninova@ecb.sk , tel.: +421 905 148 685

Stiahnite si: