Štyri roky Udržateľnej dopravy v Bratislave

Štyri roky Udržateľnej dopravy v Bratislave

Návrh nových parkovacích pravidiel, zrýchlenie električiek vďaka ich uprednostňovaniu na križovatkách, zdieľanie jázd autom so susedmi alebo kolegami. Aj to sú zmeny, ktoré priniesol projekt Globálneho environmentálneho fondu a Rozvojového programu OSN (UNDP/GEF) „Udržateľná doprava v Bratislave“ (UDVB), ktorý v hlavnom meste prebiehal v rokoch 2010-2014.

Bratislava (ne)závislá od áut

„Doprava je hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia. Na celosvetovej úrovni na ňu pripadá až 23 % emisií CO2. Na Slovensku je to viac než 17 %, pričom toto číslo medziročne narastá o približne 3 %. V roku 2010 preto projekt Udržateľná doprava v Bratislave začal intenzívne podporovať zmenu dopravy a dopravných návykov v hlavnom meste tak, aby sa znížila dominancia individuálnej automobilovej dopravy a aby sa z Bratislavy stalo kvalitné miesto pre život s voľným verejným priestorom, s čistejším ovzduším, nižším hlukom a plynulejšou dopravou,“ priblížila projektová manažérka Darina Dzurjaninová.

Mobilitné summa summarum

Projekt sa realizoval zo zdrojov Global Environmental Facility (GEF) prostredníctvom Rozvojového Programu OSN (United Nations Development Programme – UNDP), za podpory Ministerstva životného prostredia SR. Realizáciu zabezpečovalo Regionálne centrum UNDP v  Bratislave, implementáciou bol poverený partner projektu – občianske združenie Energetické centrum Bratislava. Hlavným prijímateľom výstupov projektu je Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené Magistrátom hlavného mesta Bratislavy, ktorý sa na riešení projektu aktívne podieľal. Ďalšími partnermi v rámci projektu boli Ministerstvo dopravy, SHMÚ, Krajský dopravný inšpektorát, Dopravný podnik Bratislava, Ústav verejného zdravotníctva, mimovládne organizácie Bicyba, Cyklokoalícia, GO OK, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov a neformálne združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum.

Na príprave odborných štúdií projekt spolupracoval so šiestimi veľmi skúsenými zahraničnými a šiestimi miestnymi expertmi.

Projekt za štyri roky dosiahol viaceré významné úspechy:

  • pravidelnejšiemu a presnejšiemu sledovaniu emisií z dopravy prispeje nainštalovanie 18 detektorov na vybraných križovatkách, ktoré budú sledovať a rozpoznávať intenzitu dopravy, skladbu prichádzajúcich  vozidiel, ako aj časový rámec intenzity dopravy.
  • Alternatívou k osobným autám by mala byť v meste najmä hromadná doprava. Aby pritiahla viac ľudí, musí byť podľa slov samotných obyvateľov rýchlejšia a atraktívnejšia. Vďaka podpore UNDP/GEF nainštaloval  Dopravný podnik systém uprednostňovania električiek na križovatkách tak, aby na semaforoch dostali automaticky zelenú a zastavovali iba na zastávkach MHD. Ak sa systém aplikuje na všetky križovatky na radiále, dôjde k skráteniu cestovania z konečnej do centra o cca 9 minút. V súčasnosti je týmto komunikačným zariadením vybavených 125 električiek, ktoré sú v meste v prevádzke, križovatky na jednotlivých radiálach plánuje mesto vybaviť potrebným zariadením v najbližšej budúcnosti.
  • Okrem MHD je dôležité podporovať aj využívanie alternatívnych foriem dopravy, akými sú napríklad cyklistika a pešia chôdza. Vďaka priaznivému pôsobeniu projektu vznikla v roku 2011 Komisia pre cyklistickú a pešiu dopravu, ktorá je poradným orgánom primátora Bratislavy. Mesto v rámci nej spolupracuje na rozvoji infraštruktúry pre cyklo dopravu s dotknutými orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami, projektantmi, mestskými časťami a ostatnými dotknutými subjektmi. UDVB nedávno podporila aj vytvorenie aplikácie pre mobilné telefóny a internet, ktorá cyklistom uľahčí ich denno-denný pohyb po meste. Prostredníctvom aplikácie Cyklomapy Bratislava Offline jednoducho nájdu najrýchlejšie alebo najbezpečnejšie cyklistické trasy.   Aplikáciu si užívatelia môžu buď stiahnuť priamo do mobilu a potom ju využívať offline, alebo si trasu pozrieť na uvedenej internetovej stránke.
  • Dopravnú situáciu v meste zlepší nielen výber „zelenšieho“ dopravného prostriedku, ale aj efektívne využitie kapacity áut. Od začiatku roka 2013 funguje v Bratislave projekt tzv. „zdieľania jázdZvezSuseda.sk (fungujúci na platforme Jazdomat), ktorý v spolupráci so súkromným prevádzkovateľom spustil samotný Magistrát hlavného mesta. Určený je pre tých, ktorí cestujú v rovnakom čase tým istým smerom a svoju cestu môžu dokončiť spoločne v jednom aute namiesto toho, aby išiel každý zvlášť. V priebehu jedného roka bolo v rámci ZvezSuseda.sk zdieľaných viac ako 2 000 jázd po Bratislave a okolí.

Žiaľ, nie všetky aktivity projektu sa dostali do realizačnej fázy:

  • Hoci zdieľanie jázd si v meste získava obľubu, zdieľanie áut (tzv. car-sharing) zatiaľ v Bratislave nefunguje. Magistrát takúto schému spoločne s projektom dlho plánoval a súťažou vybral aj spoločnosť, ktorá mala car-sharing prevádzkovať. Nakoniec sa však mesto rozhodlo zavedenie tejto schémy do praxe presunúť do ďalšieho volebného obdobia (od roku 2015). O čo by šlo? Car-sharing je určený pre tých, ktorí nepotrebujú auto každý deň, ale kedykoľvek ho môžu mať k dispozícii bez toho, aby ho vlastnili. Základný princíp je podobný fungovaniu klasických požičovní áut, vozidlo si však nemusíte zapožičať na celý deň, ale napríklad len na 1-2 hodiny. Zbavíte sa výdavkov na opravy, výmenu zimných pneumatík, platieb za benzín či poistky a parkovanie. Zaplatíte len za kilometre a za čas požičania auta.
  • Projekt UDVB sa priamo podieľal aj na príprave návrhu nového systému  parkovania. Spoplatnením parkovania na verejných plochách sa mal postupne znižovať počet áut denne sa pohybujúcich po meste, a tým zlepšiť dostupnosť a využitie existujúcich uličných parkovacích miest. Bratislavskí mestskí poslanci v marci 2014 však zavedenie nových pravidiel parkovania stopli a riešenie tejto otázky ostane na novom zastupiteľstve, ktoré vzíde z novembrových komunálnych volieb. Pozitívom je, že sa noví poslanci budú môcť oprieť už o existujúce odborné materiály a spracované dokumenty.