Pozývame vás na verejnú diskusiu “2013 – rok kvality ovzdušia”

2013 – rok kvality ovzdušia bude hlavnou témou zajtrajšieho stretnutia organizovaného pri príležitosti Európskeho týždňa mobility.

Diskusia bude 20.9. 2013 o 14:30 na námestí SNP v Bratislave.

Diskutujúci:

  • Katarína Jankovičová – riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR
  • Ľubor Kozakovič – Slovenský hydrometeorologický ústav
  • Katarína Halzlová – Úrad verejného zdravotníctva
  • Darina Dzurjaninová – Projektová manažérka projektu Udržateľná doprava v Bratislave
  • Tibor Schlosser – hlavný dopravný inžinier Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava

Ďalší diskutujúci:

  • Ľubomír Žiak –Odbor ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR
  • Gabriela Fischerová – Konzultantka projektu Udržateľná doprava v Bratislave
  • Milan Taška – predseda Slovenskej parkovacej asociácie
  • Stanislav Tokos – Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Na námestí SNP bude od 14:00 do 17:00 pristavené mobilné monitorovacie vozidlo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
Na záver diskusie bude vyhlásená výtvarná a fotografická súťaž pre žiakov a študentov na tému „Ekologická doprava“.

Diskusiu organizuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Energetickým centrom Bratislava v rámci UNDP/GEF projektu Udržateľná doprava v Bratislave.