Pozývame vás na seminár o podpore nízko-emisnej dopravy vo firme

Nadácia Pontis a Business Leaders Forum vás v rámci UNDP/GEF projektu “Udržateľná doprava v Bratislave” pozývajú na seminár o budovaní cyklo-infraštruktúry a podpore nízko-emisnej dopravy vo firme.

Podpora nemotorovej a nízko-emisnej dopravy vo firmách

… pre firmy, ktoré chcú znížiť svoj vplyv na životné prostredie

25. september 2013, 9:00-12:15 h Program na stiahnutie v PDF

  • Prečo podporovať alternatívnu dopravu pri preprave do práce/v práci (M. Kišša, Nadácia Pontis/BLF)
  • Podpora nízko-emisných spôsobov dopravy vo firme, komunikácia so samosprávou a zamestnancami (M. Glotz-Richter, DE) prezentácia v AJ
  • Ako vybudovať cyklo-infraštruktúru vo firme (B. Fenton, CA/DE) prezentácia v AJ
  • Situácia a novinky v podpore nízko-emisnej dopravy v Bratislave (M. Feik, Magistrát mesta Bratislavy)
  • Diskusné krúžky – získajte riešenie pre vaše problémy a zdieľajte best practices

Spíkri:

Michael Glotz-Richter (Nemecko)

Michael je senior projektovým manažérom pre udržateľnú mobilitu pre mesto Brémy. Vyštudoval mestské a regionálne plánovanie na Technickej univerzite v Berlíne so zameraním na oblasť dopravy a životného prostredia. Pre mesto Brémy pracuje od roku 1990, najprv ako šéf sekcie ekologického mestského dizajnu. Od roku 1994 je zodpovedný za viaceré európske projekty týkajúce sa udržateľnej dopravy a mobility priateľskej k životnému prostrediu. Venuje sa podpore integrovanej udržateľnej dopravy, ktorá kombinuje MHD, taxíky, bicykle a car-sharing a umožňuje užívateľom využívať jeden predplatený kupón. Brémy sú medzinárodne uznávaným príkladom dobre fungujúceho systému car-sharingu.

Bonnie Fenton (Kanada, Nemecko)

Bonnie je výskumníčka špecializujúca sa na trvalo udržateľnú mestskú mobilitu. V súčasnosti pracuje v nemeckom Kolíne a Brémach. Má skúsenosti s programom motivovania dospelých cyklistov k bezpečnejšej jazde. Realizovala tiež prieskum a zber najlepších skúseností z osvetových programov na podporu cyklistiky v Európe a v severnej Amerike a koordinovala konzultačný proces o budúcnosti cyklistiky v kanadskom Vancouveri. Pracovala na mnohých projektoch zahŕňajúcich trvalo udržateľnú mobilitu a manažment mobility, pešiu dopravu, cyklistiku, verejnú dopravu a zdieľanie áut. Svojím príspevkom sa podieľala aj na tvorbe publikácie On Bicykles: 50 Ways the New Bike Culture Can Change Your Life.

Pre koho je seminár určený? Facility manažérov, manažérov pre environmentálnu udržateľnosť, CSR manažérov, komunikačných manažérov

Účasť je bezplatná, je však potrebná registrácia. Prednosť majú zástupcovia firiem.