Parkovanie v Amsterdame: jedna spoločnosť, efektívny systém

Parkovanie v Amsterdame: jedna spoločnosť, efektívny systém

14 mestských častí a odlišné parkovacie politiky v každej z nich. Taká bola realita vodičov v Amsterdame pred rokom 2010, kedy sa mesto rozhodlo tento nákladný, neprehľadný a neefektívny systém zmeniť. Pôvodných 14 mestských častí sa zlúčilo do siedmych a mesto založilo súkromnú spoločnosť CITION, ktorá zodpovedá za manažment parkovania, výber parkovacích poplatkov, údržbu spravovaných parkovacích plôch, ako aj za celkovú kontrolu parkovania na území mesta.

Amsterdamskí vodiči, ktorí chcú svoje auto zaparkovať na verejných priestoroch (uliciach), musia počítať s poplatkami. Výhodu majú miestni obyvatelia s trvalým pobytom, ktorí môžu na ulici parkovať zadarmo. Podmienkou však je, aby si zakúpili tzv. rezidenčnú kartu, za ktorú zaplatia od 24 do 400 eur ročne. Pre firmy sa cena parkovacieho povolenia pohybuje od 40 až do 645 eur ročne. Výška poplatku sa odvíja od lokality. Čím bližšie v centre chcú obyvatelia a firmy v Amsterdame parkovať, tým viac musia zaplatiť.

Zóny výšky parkovného v Amsterdame

Obyvatelia bez trvalého pobytu v meste, resp. návštevníci z iných miest môžu na verejnom priestore parkovať iba za úhradu. Hodinová sadzba sa pohybuje od od 1,10 eur až do 5 eur/hod. v centre mesta. Lacnejšie parkovanie sa nachádza v blízkosti obchodných centier, kde hodina parkovania stojí iba 10 centov.

Poplatky za parkovanie je možné uhrádzať viacerými spôsobmi. Spoločnosť CITION zaznamenala nárast podielu elektronických platieb – cez SMS alebo internet. Počet parkovacích automatov zároveň klesol od roku 2010 z 3 700 na 2 200.

CITION spravuje až 150 000 verejných parkovacích miest. Magistrát mesta pravidelne kontroluje výber parkovného na verejných priestoroch. Optimálne by malo parkovné zaplatiť 97 % áut. Ak je zistený nižší podiel, CITION musí mestu zaplatiť pokutu. Ak sú výsledky lepšie ako 97 %, firma dostáva prémie. Výška pokút i prémií je zakotvená v zmluve s Magistrátom. Vďaka tomuto nastaveniu má firma silný záujem dôsledne kontrolovať dodržiavanie stanovených pravidiel parkovania.

Zamestnanci CITION-u chodia väčšinou na pešie obchádzky, no na kontrolu rezidenčných kariet alebo úhradu poplatkov majú k dispozícii aj 5 áut, ktoré sú vybavené kamerami. Tieto kamery skenujú ŠPZ pomocou technológie automatického rozpoznávania, a tak môžu hliadky ihneď posúdiť, či je vozidlo zaparkované legálne. Firma je v kontrole parkovania veľmi aktívna a efektívna. V prípade, že by poplatky za parkovanie nevyberala dôsledne,  hrozili by jej zo strany mesta pokuty.

Väčšinu svojich príjmov (68 %) spoločnosť získava z výberu poplatkov za parkovanie. Zvyšok predstavujú príjmy z  pokút za nesprávne parkovanie (13 %) a príjmy z výdaja rezidenčných kariet (18 %).

Z celkových výnosov sa 70 % prerozdeľuje medzi jednotlivé mestské časti.  Zvyšok putuje do mestského fondu mobility na rozvoj dopravnej infraštruktúry.

Zdroje: cition.nl, itdp.org, Medzinárodný seminár zo 6. mája 2013,organizátor Energetické centrum Bratislava v spolupráci s Magistrátom mesta Bratislava v rámci UNDP/GEF projektu „Udržateľná doprava v Bratislave“