PRIORITA ELEKTRIČIEK

Električková doprava predstavuje najefektívnejší dopravný prostriedok mestskej hromadnej dopravy. Nakoľko priemerná dopravná rýchlosť klesla z 20 km/h v roku 1998 na cca 15km/h v roku 2007, predĺžil sa tým čas cestovania električkou do centra mesta.

Cieľom tohto komponentu je

1/ identifikovať prioritné križovatky na radiálach Vajnorská a Račianska – medzinárodný expert si počas svojej prvej návštevy v Bratislave podrobne zmapoval situáciu na oboch radiálach, čoho výsledkom bola Správa č. 1 – Analýza súčasného stavu na radiálach Vajnorská a Račianska. V spoiluprácu s Magistrátom, DPB a lokálnym expertom boli zvolené križovatky, kde sa jednoduchou zmenou organizácie dá zefektívniť prejazd električiek. Zároveň boli vybraté križovatky, pre ktoré sa plánuje urobiť počítačová simulácia a na základe jej výsledkov sa bude situácia na týchto križovatkách riešiť

2/ zrevidovať informácie, ktoré sú dostupné pre každú križovatku - prebehlo v spolupráci s Magistrátom, políciou a lokálnym expertom

3/ navrhnúť nové programy pre svetelné riadenie vybraných križovatiek na uvedených radiálach, ktoré by sa zrealizovali vo forme pilotných projektov -
v riešení

Výsledky riešenia komponentu Priorita električiek na radilálach Vajnorská a Račianska