PODPORA NEMOTOROVEJ DOPRAVY

Cieľom projektu v tomto komponente je

  • zvýšiť počet osôb, ktoré denne využívajú bicyklovú dopravu nielen na rekreačné účely
  • podporiť rozvoj infraštruktúry pre nemotorovú dopravu
  • zvýšiť povedomie verejnosti o existujúcich možnostiach
  • zvýšiť kapacitu pre plánovanie a rozvoj cyklistickej infraštruktúry
  • spracovanie plánu prepojenia existujúcich cyklistických trás