PARKOVACIA STRATÉGIA

Prvým komponentom projektu je časť, venovaná príprave novej parkovacej stratégie. Cieľom je znížiť počet automobilov, jazdiacich každodenne do centra mesta, ktoré parkujú v blízkosti pracoviska majiteľa vozidla osem a viac hodín

1/ Štúdia uskutočniteľnosti - počas svojej prvej misie v Bratislave, začiatkom júna  2011, si medzinárodný expert zmapoval situáciu v meste jednak na základe stretnutí s príslušnými zainteresovanými stranami, jednak návštevou mestských častí, v ktorých sú najväčšie problémy v oblasti parkovania. svoje výsledky zhrnul do Správy č. 1 – Bratislava Urban Parking Strategy – Analýza súčasného stavu

2/ Analýza jestvujúcich právnych predpisov – prebieha v spolupráci s lokálnym expertom

3/ Podrobný návrh zmien legislatívy na miestnej, krajskej a národnej úrovni -  prebieha v spolupráci s Magistrátom, SPA, BPS a lokálnym expertom

4/ Návrh novej stratégie parkovania

5/ Pilotný projekt podľa novej (prijatej) stratégie

V súvislosti s riešením tejto časti projektu vyberáme:

Beseda odvysielaná v TV Bratislava: http://www.tvba.sk/tv-relacie/beseda-o-/parkovacia-politika-v-bratislave/

Vypočujte si reláciu odvysielanú dňa 17.5.2012 na rozhlasovej staici Regina: Bratislava zvažuje nové koncepcie na odľahčenie dopravy http://213.215.116.181:8001/reginaba/2012-05-17/225-Zurnal_Radia_Regina_o_17-17-00.mp3

Prečítajte si články:

“Zmeniť dopravné návyky rezidentov, ale aj návštevníkov mesta sa oplatí” (Moshe Hirsh)

http://www.tasr.sk/4/12398.axd

http://hnonline.sk/c1-56059760-ako-vieden-bojuje-s-pretlakom-aut

http://bratislava.sme.sk/c/6453694/plne-auta-v-bratislave-mozno-pustia-do-pruhu-pre-autobusy.html