CAR SHARING / CAR POOLING

Táto kapitola projektu sa venuje

1. návrhu schémy pre car sharing/car pooling – definovanie bariér, možností a potenciálu

2. identifikácii potenciálnych užívateľov – zapojenie väčších zamestnávateľov, výber vhodných opatrení a lokalít

3. pilotnej implementácii schémy, navrhnutej v rámci projektu

V súvislosti s riešením tejto časti projektu vyberáme:

Čo je car sharing a ako funguje?

Prípadové štúdie

Aký je rozdiel medzi  car sharing (zdieľanie automobilov) a carpooling (zdieľanie jázd )?

http://aktualne.atlas.sk/potrebujete-na-vikend-auto-bratislava-chysta-projekt-poziciavania/dnes/regiony/

Workshop o car-sharingu sa konal v Bratislave, 15.5.2012 (pre viac informácií navštívte sekciu Novinky)

AKO FUNGUJE CAR SHARING VIDEOPREZENTÁCIE