Odborníci na udržateľnú dopravu: Najlepšie auto pre firmu je auto zdieľané

Prečo by mala firma zefektívniť manažment svojho vozového parku a ako môže motivovať zamestnancov k využívaniu alternatívnych foriem dopravy? Na tieto otázky odpovedali odborníci na tému udržateľnej dopravy, Michael Glotz-Richter a Bonnie Fenton, na prvom zo série jesenných seminárov Business Leaders Forum a Nadácie Pontis, ktorý sa konal 25. septembra 2013 v spolupráci s projektom Globálneho environmentálneho fondu a Rozvojového programu OSN (GEF/UNDP) Udržateľná doprava v Bratislave.

Bratislava dlhodobo zápasí s neúnosným počtom áut jazdiacich po uliciach mesta, ktoré ochromujú dopravu a znečisťujú ovzdušie. Zlá dopravná situácia ...

čítajte viac →

Nové parkovacie pravidlá chce Bratislava spustiť čo najskôr

Bratislava, 24. septembra 2013 – Kvalita ovzdušia a nedostatok parkovacích miest sú problémy, ktoré trápia obyvateľov všetkých väčších slovenských miest. V Bratislave, kde emisie  CO2 z motorových vozidiel rastú až o 5% ročne, je situácia viac ako kritická. Predstavitelia magistrátu hlavného mesta preto považujú popri obnove vozového parku MHD zavedenie jednotnej parkovacej politiky za hlavný nástroj efektívnejšieho využívania verejného priestoru a zatraktívnenia verejnej dopravy.  

Aj tieto  závery odzneli na verejnej diskusii o dlho pripravovanej parkovacej politike, ktorú v rámci Európskeho týždňa mobility koncom ...

čítajte viac →

M. Glotz-Richter: Kombinujte reštrikcie s motiváciou

Podpora nízko-emisných a nemotorových spôsobov dopravy je nielen v rukách miest, ale aj zamestnávateľov, ktorí svojimi krokmi môžu aktívne prispieť k jej rozvoju. Čo konkrétne by firmy mohli a mali robiť sme sa spýtali Michaela Glotz-Richtera, projektového manažéra pre udržateľnú mobilitu v nemeckých Brémach, ktorý spoločne so svojou kolegyňou Bonnie Fenton vystúpi 25. septembra na seminári v Bratislave, ktorý sa koná v rámci UNDP/GEF projektu Udržateľná doprava v Bratislave (www.udvb.sk).

V rámci vašej práce sa venujete aj tzv. mobility manažmentu. Čo všetko tento pojem zahŕňa?

 Mobility manažment na firemnej úrovni sa ...

čítajte viac →

Európsky týždeň mobility 2013: Čistý vzduch je tvoja voľba

Ako každý rok, aj tentoraz sa od 16. do 22. septembra konal Európsky týždeň mobility. Podujatie sa každoročne zameriava na zmenu návykov ľudí cestujúcich v autách a na posilnenie ich motivácie využívať alternatívne spôsoby dopravy, najmä MHD a cyklistiku. Heslom tohto ročníka bol Čistý vzduch – tvoja voľba.

Prečo však túto aktivitu spomíname v BLF Newslettri, ktorý sa venuje téme podpory zodpovedného podnikania? Odpoveď je jednoduchá – aj firmy môžu svojimi aktivitami významne podporiť rozvoj alternatívnych spôsobov dopravy a odľahčiť tak napr. firemné ...

čítajte viac →

Súťaž Ekologická doprava 2013

Zapojte sa do súťaže Ekologická doprava v meste – ako to vidíš ty? Hlavnou témou je výtvarné a fotografické stvárnenie pohľadu detí a mládeže na súčasné a budúce spôsoby ekologickej dopravy v meste. Súťaž sa koná v rámci projektu UNDP/GEF „Udržateľná doprava v Bratislave“.

Kto sa môže zapojiť?

Súťažne sa môžu zúčastniť deti a mládež z Bratislavy  vo veku 8 – 17 rokov: jednotlivci alebo žiaci základných škôl, žiaci základných umeleckých škôl, osemročných gymnázií, centier voľného času, kultúrnych a osvetových zariadení a pod. Aktivita je otvorená pre účastníkov vo ...

čítajte viac →
Page 4 of 8 «...23456...»