MANAŽMENT PROJEKTU

Ing. Marcel Lauko – Vedúci technický konzultant
Riaditeľ
Energetické centrum Bratislava
Ambrova 35
831 01 Bratislava
lauko@ecb.sk
www.ecb.sk

Ing. Darina Dzurjaninová – Projektový manažér
Energetické centrum Bratislava
Ambrova 35
831 01 Bratislava
dzurjaninova@ecb.sk

Ing. Gabriela Fischerová – Technický konzultant projektu
fischerova@fcon.sk

Pracovná skupina I Parkovacia stratégia
Medzinárodný expert pre element Parkovanie – Dr. Moshe Hirsh, ROM Transportation Engineering Ltd.
Lokálny technický expert pre element Parkovanie – Ing. Igor Dula

Pracovná skupina II Priorita električiek
Medzinárodný expert pre element Priorita električiek – Ing. Jan Fischer, Hamburg-Consult GmbH
Lokálny technický expert pre element Priorita električiek – Dr. Milan Skýva

Pracovná skupina III NMT (nemotorová doprava)
Medzinárodný expert pre element NMT – Arjen Jaarsma, Ballancia Netherlands BV
Lokálny technický expert pre element NMT – DIC Bratislava, s.r.o. (pre technické riešenia) a Nadácia Pontis (pre osvetu a propagáciu)

Pracovná skupina IV Car pooling/Car sharing
Medzinárodný expert pre element Car pooling/Car sharing – Michael Glotz-Richter, GbR Glotz-Richter-Fenton
Lokálny technický expert pre element Car pooling/Car sharing