Európsky týždeň mobility 2013: Čistý vzduch je tvoja voľba

Ako každý rok, aj tentoraz sa od 16. do 22. septembra konal Európsky týždeň mobility. Podujatie sa každoročne zameriava na zmenu návykov ľudí cestujúcich v autách a na posilnenie ich motivácie využívať alternatívne spôsoby dopravy, najmä MHD a cyklistiku. Heslom tohto ročníka bol Čistý vzduch – tvoja voľba.

Prečo však túto aktivitu spomíname v BLF Newslettri, ktorý sa venuje téme podpory zodpovedného podnikania? Odpoveď je jednoduchá – aj firmy môžu svojimi aktivitami významne podporiť rozvoj alternatívnych spôsobov dopravy a odľahčiť tak napr. firemné parkovisko, či znížiť množstvo emisií CO2, ktoré vyprodukujú.

Aká je súčasná situácia?

flickr.com, autor: buzrael

Podľa nedávneho prieskumu Udržateľná doprava v Bratislave (GfK, 2013[1]) je najviac využívaným spôsobom dopravy v hlavnom meste Slovenska pešia chôdza (67% opýtaných využíva tento spôsob prepravy denne alebo viackrát týždenne – respondenti mali možnosť zvoliť aj viac druhov dopravy, ak ju kombinujú) a verejná doprava (58%). Vlastné alebo cudzie auto v meste využíva denne alebo viackrát týždenne 56% opýtaných. Na bicykli podľa rovnakých kritérií jazdí 9 % Bratislavčanov alebo tých, ktorý do Bratislavy dochádzajú.

Mohlo by sa zdať, že situácia nie je až taká tragická. Avšak stačí sa pozrieť na dopravnú situáciu na vstupoch do hlavného mesta a na parkovaciu situáciu v okolí biznis centier a obchodných center a pochopíme, že je potrebné začať konať čím skôr. Situácia je podobná aj v iných mestách. Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica a ďalšie mestá zaznamenali so zvyšovaním počtu automobilov aj trend  zahusťovania a spomaľovania dopravy a zhoršovania situácie so statickou dopravou (parkovanie). Dopravnú a parkovaciu situáciu v hlavnom meste považuje za zlú až 77 % ľudí žijúcich a zdržiavajúcich sa v Bratislave.

Čo je potrebné zlepšiť?

Zo spomínaného prieskumu vyplynulo, že bratislavský automobilisti sú ochotní presadnúť na MHD, prípadne bicykel, avšak musia byť splnené viaceré podmienky. Veľmi dôležitou podmienkou je obnova vozového parku a zavedenie efektívnejších liniek MHD, ktoré cestujúcim zaručia komfort a výraznú úsporu času.

Motoristov odrádza aj preplnenosť vozidiel MHD a nedostatočný komfort pri preprave. Z druhej časti prieskumu, ktorá bola realizovaná formou focusových diskusií (focus group discussions), však vyplynulo, že motoristi často v MHD sedeli naposledy pred niekoľkými rokmi a nevedia posúdiť aktuálnu situáciu. Dobrou správou je, že obnova vozového parku sa začala a vo viacerých mestách vrátane Bratislavy už vidíme jazdiť nové, moderné autobusy či trolejbusy vybavené napr. klimatizáciou.

  

Firmy a udržateľná mobilita

Máte veľa zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce autom a tieto autá sa snažia zaparkovať na poddimenzovanom parkovisku prípadne v okolitých uličkách pri domoch? Asi si nerobíte dobré meno v okolitej komunite. Chodia zamestnanci neskoro do práce a sťažujú si na dlhé zápchy? Dlhé vysedávanie v autách asi tiež nenapomáha ich zdraviu. Vyskúšajte niekoľko tipov, ktoré môžu pomôcť odľahčiť situáciu vo vašej  firme a tiež motivovať zamestnancov k využívaniu iných než tradičných spôsobov prepravy.

flickr.com, autor: Galli Luca

Tip 1: Podporte cyklodopravu

Motiváciou zamestnancov je možné dosiahnuť zvýšenie počtu tých, ktorí do práce prídu na bicykli. Urobte si medzi zamestnancami krátky prieskum, ktoré z konkrétnych krokov by najviac ocenili. Môže ísť napríklad o zakúpenie cyklostojanov do firemných priestorov, prípadne na firemné parkovisko, vybudovanie spŕch v priestoroch firmy alebo o finančnú motiváciu pre nákup bicykla. Zaujímavou formou môže byť aj súťaž medzi cyklistami o najviac prejazdených kilometrov do práce, prípadne o najlepšieho nováčika. V komunikácii využite témy zdravia a pohybu alebo čistoty ovzdušia. Veľmi pomôže získanie ambasádora z vedenia firmy, ktorý pôjde osobným príkladom. Komunikujte aj s miestnou samosprávou a zistite, či sa pripravuje vybudovanie cyklotrasy k vašim kanceláriám, prípadne iniciujte alebo finančne podporte takúto výstavbu.

Tip 2: Podporte MHD

Dajte zamestnancom možnosť jednoduchého prístupu k odchodom a príchodom spojov MHD z rôznych častí mesta. V prípade, že k vám nevedie linka MHD alebo chodí v nevhodnom čase, stretnite sa s miestnym dopravným podnikom a snažte sa vyjednávať. Pre pozitívnu motiváciu a komunikáciu je jednou z možností aj premenovanie zastávky, ktorá je pri vás, podľa mena vašej firmy.

Tip 3: Zaveďte car-sharing a car-pooling

V slovenských firmách je tradíciou, že každý vyššie postavený manažér má k dispozícii automobil. Ten, keď sa nevyužíva, stojí na parkovisku a zbytočne zaberá priestor. Zvážte, či je potrebné, aby každý z takýchto vyššie postavených predstaviteľov firmy mal svoje auto, alebo či pre plnenie pracovných povinností nie je postačujúce mať menší počet áut, ktoré zamestnanci využívajú podľa potreby. Podobný systém existuje aj v mestskej verzii – nazýva sa to car-sharing a jedná sa o zdieľanie automobilu viacerými ľuďmi zapojenými do systému za mierny poplatok. Už onedlho sa podobného systému dočkáme aj v Bratislave.

Carpooling-om zasa nazývame systém, kedy sa viac ľudí cestujúcich na jednej trase spojí a zvezú jeden druhého. Takéto systémy majú zavedené viaceré firmy, je však potrebné zamestnancov stále motivovať a informovať o ich výhodách. Nielenže ušetria financie za palivo, ale môžu aj lepšie spoznať svojich kolegov. Podľa prieskumu Udržateľná doprava v Bratislave (GfK, 2013) by sa v aute so svojimi známymi ochotne zviezlo viac ako 70 % používateľov áut.

Pripravil: Michal Kišša[1] Pripravené v rámci UNDP/GEF projektu Udržateľná doprava v Bratislave, www.udvb.sk

 

Článok vyšiel v rámi BLF Newslettera, čo je dvojmesačník o zodpovednom podnikaní, nových príležitostiach a dlhodobom úspechu. Otvára aktuálne CSR témy a informuje o relevantných podujatiach a aktivitách. Uvádzaním konkrétnych príkladov z členských firiem BLF (Business Leaders Forum) má potenciál inšpirovať k zodpovednému podnikaniu aj ďalšie firmy.