Výberové konanie na spracovanie štúdie vykonateľnosti pre aplikáciu pre mobilné telefóny

Výberové konanie na spracovanie štúdie vykonateľnosti pre aplikáciu pre mobilné telefóny

Energetické centrum Bratislava, Ambrova 35, Bratislava ako implementačná agentúra projektu UNDP/GEF „Udržateľná doprava v Bratislave“ vypisuje výberové konanie na spracovanie štúdie vykonateľnosti pre aplikáciu pre mobilné telefóny, ktorá by umožnila jednoduchú komunikáciu medzi mobilným telefónom občana s telesným postihnutím a vodičom vozidla MHD tak, aby o nastupovaní telesne postihnutého občana bol vodič včas informovaný a vedel tomu prispôsobiť nastupovanie cestujúcich na vopred nahlásenej zastávke MHD.

Obsahom štúdie uskutočniteľnosti má byť nasledovné:

  *   analýza a popis procesov

  *   návrh architektúry

  *   návrh harmonogramu

  *   návrh rozpočtu

  *   cost-benefit analýza a finančná udržateľnosť

  *   zadanie pre obstaranie implementačného projektu

Dodávateľom takejto štúdie môže byť IT firma, resp. IT odborník s kombinovanou znalosťou (referenciou porovnateľného rozsahu) v oblasti dopravy a mobilných aplikácií.

Termín dodania cenovej ponuky na vypracovanie štúdie je 5.9.2014 do 14:00 v písomnej aj elektronickej forme na adresu

Energetické centrum Bratislava

Ambrova 35,

831 01 Bratislava

dzurjaninova@ecb.sk