Prednášky

Dňa 30.5.2012 vrámci Riadiacej komisie projektu odzneli nasledovné prednášky:

Prednáška 1        (Sledovanie indikátorov hodnotenia emisií, Janka Szemesová, SHMÚ)

Prednáška 2        (Súčasný stav v riešení projektu, Darina Dzurjaninová, koordinátor projektu)