Dňa 15.5.2012 sa v Bratislave uskutočnil Car sharing Workshop

Bratislava 15. máj 2012, 14.00-18.00 hod.
Primaciálny palác, primaciálne námestie 1, zasadačka č. 107, prvé poschodie

Program workshopu

14:00 Otvorenie workshopu
Marcel Lauko, Projekt Manager, Energetické centrum Bratislava,
UNDP/GEF projekt „Trvalo udržateľná doprava Bratislave“
Tibor Schlosser, hlavný dopravný inžinier, Mesto Bratislava

14:20 Car sharing: ako to funguje? (úvod – video)
Bonnie Fenton (moderovanie workshopu)

14:30 Car sharing: aké sú dopady na dopravu v meste?

Názor za mesto Brémy
Michael Glotz-Richter (Mesto Brémy)

15:00 Car sharing: skúsenosti z organizácie v malom
p. Michal Šimoník (Autonapůl, Brno)

15:30 Prestávka ...

read more →

Návrh novej parkovacej stratégie pre hlavné mesto Bratislavu

Začiatkom roku 2011 sme začali v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta v spolupráci so všetkými dotknutými stranami (Slovenská parkovacia asociácia, Mestský parkovací systém, mestké časti najviac postihnuté problémami v oblasti statickej dopravy, ap.) s riešením tohto komponentu projektu.

Prebehlo medzinárodné výberové konanie na výber medzinárodného experta. Jednou z hlavných požiadaviek na takéhoto experta boli jeho preukázateľné medzinárodné skúsenosti a výsledky v realizácii podobných projektov v rôznych svetových veľkomestách.

Následne v spolupráci s medzinárodným expertom sa uskutočnilo výberové konanie na lokálneho experta, ktorý mal ...

read more →

Priorita električiek na radiálach Vajnorská a Račianska

Riešenie tohto komponentu sa rozbehlo taktiež začiatkom roku 2011 s rovnakým postupom prác, čo sa týka výberu medzinárodného aj lokálneho experta

read more →

Úvod

read more →
Page 8 of 8 «...45678