Video k projektu Udržateľná doprava v Bratislave (SK verzia)

Video k projektu Udržateľná doprava v Bratislave (SK verzia)
Pripravili sme pre Vás zábavné video z projektu Udržateľná doprava v Bratislave.
Video vznikalo priebežne počas rokov 2013 a 2014 s cieľom zosumarizovať viac ako štvorročnú spoluprácu medzinárodného tímu expertov v oblasti dopravy s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy. Aj napriek tomu, že sa mnohé odporúčania zatiaľ nepodarilo pretaviť do praxe veríme, že táto spolupráca poskytla zástupcom mesta veľa inšpirácie. Projekt štyri roky finančne zastrešovalo UNDP, ako aj samotné mesto Bratislava.
Postprodukciu videa podporila aj Nadácia Centra pre ...
read more →

Štyri roky Udržateľnej dopravy v Bratislave

Štyri roky Udržateľnej dopravy v Bratislave

Návrh nových parkovacích pravidiel, zrýchlenie električiek vďaka ich uprednostňovaniu na križovatkách, zdieľanie jázd autom so susedmi alebo kolegami. Aj to sú zmeny, ktoré priniesol projekt Globálneho environmentálneho fondu a Rozvojového programu OSN (UNDP/GEF) „Udržateľná doprava v Bratislave“ (UDVB), ktorý v hlavnom meste prebiehal v rokoch 2010-2014.

Bratislava (ne)závislá od áut

„Doprava je hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia. Na celosvetovej úrovni na ňu pripadá až 23 % emisií CO2. Na Slovensku je to viac ...

read more →

Udržateľná doprava v Bratislave podporuje Európsky týždeň mobility

Udržateľná doprava v Bratislave podporuje Európsky týždeň mobility

Týždeň od 16. do 22. septembra opäť patrí Európskemu týždňu mobility (ETM), ktorého cieľom je poukázať na problémy spojené so zvyšujúcou sa automobilovou dopravou a motivovať Európanov, aby presadli na menej znečisťujúce dopravné prostriedky, akými sú bicykle či MHD.

Do kampane sa každoročne zapája aj projekt Rozvojového programu OSN a Globálneho environmentálneho fondu Udržateľná doprava v Bratislave.

Na križovatkách nestojím

na krizovatke mam zelenu

read more →

How can public transport in Bratislava get the new passengers

How can public transport in Bratislava get the new passengers

Sorry, this entry is only available in Slovak.

read more →

Výberové konanie na spracovanie štúdie vykonateľnosti pre aplikáciu pre mobilné telefóny

Výberové konanie na spracovanie štúdie vykonateľnosti pre aplikáciu pre mobilné telefóny

Energetické centrum Bratislava, Ambrova 35, Bratislava ako implementačná agentúra projektu UNDP/GEF „Udržateľná doprava v Bratislave“ vypisuje výberové konanie na spracovanie štúdie vykonateľnosti pre aplikáciu pre mobilné telefóny, ktorá by umožnila jednoduchú komunikáciu medzi mobilným telefónom občana s telesným postihnutím a vodičom vozidla MHD tak, aby o nastupovaní telesne postihnutého občana bol vodič včas informovaný a vedel tomu prispôsobiť nastupovanie cestujúcich na vopred nahlásenej zastávke MHD.

Obsahom štúdie uskutočniteľnosti má byť nasledovné:

  *   analýza a popis procesov

  *   ...

read more →
Page 1 of 8 12345...»