Návrh novej parkovacej stratégie pre hlavné mesto Bratislavu

Začiatkom roku 2011 sme začali v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta v spolupráci so všetkými dotknutými stranami (Slovenská parkovacia asociácia, Mestský parkovací systém, mestké časti najviac postihnuté problémami v oblasti statickej dopravy, ap.) s riešením tohto komponentu projektu.

Prebehlo medzinárodné výberové konanie na výber medzinárodného experta. Jednou z hlavných požiadaviek na takéhoto experta boli jeho preukázateľné medzinárodné skúsenosti a výsledky v realizácii podobných projektov v rôznych svetových veľkomestách.

Následne v spolupráci s medzinárodným expertom sa uskutočnilo výberové konanie na lokálneho experta, ktorý mal rovnako spĺňať požiadavku dlhoročnej praxe v oblasti statickej dopravy so zameraním na špecifiká Bratislavy .

Monitoring médií (napísali o projekte):

http://hnonline.sk/c1-55747470-zmenit-dopravne-navyky-rezidentov-sa-oplati (článok o zmenách v dopravných návykoch obyvateľov)

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11032154&query=parkovacia+strat%C3%A9gia&p1=51737 (informácia o pripravovanej parkovacej stratégii v Hlavnom meste SR Bratislava)