Dňa 30.5.2012 sa v Bratislave uskutočnila prednáška profesora Jana Gehla

Bratislava 30. máj 2012, 12.00-14.00 hod.
Primaciálny palác, primaciálne námestie 1, zasadačka č. 107, prvé poschodie

Prednáška sa konala s podporou Dánskeho veľvyslanectva na Slovensku.

Jan Gehl je architekt a bývalý profesor na Dánskej kráľovskej akadémii výtvarných umení. Je zakladajúcim partnerom Gehl Architects – Urban Quality Consultants a autorom Life between Buildings, New City Spaces – Public Life (Život medzi budovami, Nové priestory v mestách – život na verejných priestranstvách) a New City Life (Nový život v mestách). Do jeho projektu na zlepšenie života v mestách je zapojená Kodaň, Štokholm, Rotterdam, Londýn, Amman, Muscat, Melbourne, Sidney, San Francisco, Seattle a New York. Je čestným členom RIBA, AIA, RAIC a PIA.