Dňa 15.5.2012 sa v Bratislave uskutočnil Car sharing Workshop

Bratislava 15. máj 2012, 14.00-18.00 hod.
Primaciálny palác, primaciálne námestie 1, zasadačka č. 107, prvé poschodie

Program workshopu

14:00 Otvorenie workshopu
Marcel Lauko, Projekt Manager, Energetické centrum Bratislava,
UNDP/GEF projekt „Trvalo udržateľná doprava Bratislave“
Tibor Schlosser, hlavný dopravný inžinier, Mesto Bratislava

14:20 Car sharing: ako to funguje? (úvod – video)
Bonnie Fenton (moderovanie workshopu)

14:30 Car sharing: aké sú dopady na dopravu v meste?

Názor za mesto Brémy
Michael Glotz-Richter (Mesto Brémy)

15:00 Car sharing: skúsenosti z organizácie v malom
p. Michal Šimoník (Autonapůl, Brno)

15:30 Prestávka na kávu

16:00 Car sharing: od nápadu k úspešnej prevádzke
– skúsenosti prevádzkovateľa car sharingu
Angelo Meuleman (Taxistop/cambio, Belgicko)

16:30 Diskusia – čas otázok a odpovedí

17:00 Potenciál pre car sharing v Bratislave
z pohľadu Mesta: p. Tibor Schlosser, hlavný dopravný inžinier
z pohľadu DPB: p. Bronislav Weigl, riaditeľ prevádzky a techniky, Dopravný Podnik Bratislava
Otázky a otvorená diskusia

17:20 Koniec workshopu / neformálna výmena informácií