Aký je rozdiel medzi car sharing (zdieľanie automobilov) a carpooling (zdieľanie jázd )?

Car sharing aj  carpooling sú určené dvom úplne odlišným skupinám užívateľov.

Carpooling – zdieľanie jázd – je určený ľudom, ktorí cestujú rovnakým smerom v rovnakom čase a môžu túto cestu absolvovať spoločne v jednom aute, miesto toho,

aby išiel každý samostatným autom. Carpooling je ohromná pomoc obyvateľom priľahlých mestských a vidieckych oblastí, ktorí cestujú spoločne na dlhšie vzdialenosti.

V Bratislave momentálne existuje organizácia, ktorá sa snaží pomôcť ľudom hľadajúcim partnera na zdieľanie jazdy. Kontakt: http://www.greenriders.com/

Car sharing – zdieľanie automobilov -  je určený pre ľudí, ktorí nepotrebujú auto každý deň (pracujú doma alebo neďaleko svojho bydliska, kde sa dostanú pešo, bicyklom alebo MHD), ale príležitostne potrebujú auto pri nákupoch alebo na iné osobitné príležitosti.  Môžu si zarezervovať car sharingové auto na konkrétny čas a na konkrétnom stanovišti, používať ho počas objednanej doby a potom ho vrátiť späť na to isté miesto na tom istom stanovišti, odkiaľ  s ním odišli.  Môžu si dokonca vybrať aj typ auta, a to na základe potreby pre konkrétny účel cesty. Car sharing pomáha obyvateľom mesta, ktorí pri svojej každodennej činnosti môžu cestovať  buď  MHD alebo bicyklom alebo pešo  (cesta do práce, školy alebo na univerzitu, pri nákupoch, apod.)

Mesto Bratislava v súčasnosti nemá žiadnu  car sharingovú prevádzku, ale má záujem zriadiť v Bratislave takúto schému, aby svojim občanom poskytlo výhody tejto služby a zároveň  aby sa tým napomohlo riešeniu problémov v oblasti parkovania.