Čo je car sharing a ako funguje?

Car sharing vám dáva možnosť vybrať si správne vozidlo  pre každý typ jazdy.

Priemerné súkromné auto strávi denne asi jednu hodinu jazdou a 23 hodín parkuje.  Mnohé autá sa využívajú dokonca menej, ale ľudia radi vlastnia auto “pre prípad potreby”.  Tento spôsob nepredstavuje veľmi efektívne využívanie ani automobilov ani verejného priestoru.

Car sharing ponúka užívateľom k dispozícii celú škálu vozidiel, ktoré sa dajú kedykoľvek  použiť bez toho, aby ste nejaké museli vlastniť.  Automobily sú odstavené na vyhradených parkovacích miestach na car sharingových stanovištiach, rozmiestnených po celom meste.  Zákazníci car sharingu si v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu môžu zarezervovať auto, či už dlhšie vopred alebo v danom momente, a to telefonicky alebo cez  internet. Zákazník si potom vyzdvihne zarezervované vozidlo v dohodnutom čase a na vyhradenom stanovišti, na ktorom si auto zarezervoval. Po vybavení svojich záležitostí ho vráti ho späť na to isté miesto, odkiaľ si ho vyzdvihol.  Faktúry za využívanie systému car sharing sa vystavujú mesačne a na základe počtu hodín využívania služby a počtu ubehnutých kilometrov.

Car sharing krok za krokom

 • stanete sa zákazníkom systému car sharing (je to spojené s úhradou mierneho mesačného registračného poplatku )
 • získate osobnú zákaznícku kartu a PIN
 • rezervujete si automobil, buď  on-line alebo telefonicky
 • vyzdvihnete si zarezervované auto na car sharingovom stanovišti v čase, ktorý ste si stanovili. Použijete svoju smart kartu a zadáte svoj PIN  (podobne ako pri vyberaní hotovosti z bankomatu  )
 • odomknete auto …a odídete!
 • po uplynutí   Vami zarezervovanej doby používania automobilu ho vrátite na to isté vyhradené miesto  na car sharingovom stanovišti, odkiaľ ste si ho vzali
 • vrátite kľúče do skrinky na úschovu kľúčov, tzv. “key manager”
 • raz a mesiac uhradíte faktúru za využívanie car sharingových služieb (ktoré sú na faktúre položkovite uvedené)

Koľko to všetko stojí?

Ak si vezmeme ako príklad  cambio Brémy, kde užívatelia tohto systému platia základný mesačný poplatok v rozmedzí  €3-30. Výška tohto základného poplatku závisí od toho, ako často využívate takéto vozidlá. Častí užívatelia platia vyšší mesačný poplatok a nižšiu kilometrovú sadzbu.  Občasní užívatelia platia nižší mesačný poplatok, ale vyššiu kilometrovú sadzbu.  Poplatky spojené s priamym vyžívaním automobile sa pohybujú od
1.70 €/h až po  20 €/deň,  plus poplatok za ubehnuté kilometre od  0.20 €/km (v závislosti od veľkosti automobilu). Náklady na pohonné hmoty a poistenie vozidla sú už zahrnuté do sadzieb, čím sú celkové náklady na každú jazdu úplne transparentné.   (viď príklad  cambio v Brémach: http://www.cambio.eu/)

Pre koho je schéma  car sharing určená?

Každé vozidlo z  car sharingovej schémy odoberie 4 až 10 vozidiel z cestnej premávky– čím sa uvoľní priestor pre iné využitie

Schéma zdieľania automobile – Car sharing  je najvhodnejšia pre tých. Ktorí pri svojej každodennej činnosti chodia buď pešo, využívajú MHD alebo sa prepravujú na bicykli, ale z času na čas potrebujú auto na odvezenie väčšieho nákupu alebo potrebujú ísť niekam, kde sa využitie verejnej dopravy alebo bicykla nie je vhodným riešením. To znamená, že zákazníci car sharingu si môžu pre každú svoju cestu zvoliť najvhodnejší dopravný prostriedok. Môže to byť buď autobus, vlak, taxi alebo bicykel, alebo deväťmiestny mikrobus, prepravné vozidlo alebo limuzína z vozového parku car sharingu. 

Čo je najlepšie na  car sharingu?

 Car sharing prináša výhody pre mesto aj jeho obyvateľov

 • Je to moderná služba, ktorá pomáha znížiť počet automobilov v meste.  Prispieva tak k riešeniu problémov s parkovaním, umožňuje ľahšiu dostupnosť automobile v prípade potreby a zlepšuje životné prostredie mesta.

Car sharing prináša výhody svojim užívateľom

 • Údržbu a čistenie vozidiel zabezpečuje ich prevádzkovateľ. Zákazníci si s tým nemusia robiť starosti.
 • Vlastnenie auta sa stáva stále drahšou záležitosťou. Pre tých, ktorí nepotrebujú auto na každodennú cestu do práce, môže byť car sharing oveľa lepšou  – a lacnejšou – alternatívou. Okrem  mierneho mesačného poplatku sa za automobil platí len za čas, kedy sa naozaj využíva.
 • K dispozícii sú rôzne typy vozidiel – malé aj veľké  – t.j. presne také vozidlo, aké na daný účel cesty práve potrebujete
 • Údržbu vozidiel zabezpečuje prevádzkovateľ  car sharingu. Doplnenie nádrže pohonnými hmotami sa zabezpečuje pomocou tankovacej karty (náklady spojené s tankovaním sú už zahrnuté v sadzbách za užívanie car sharingových vozidiel).

Car sharing dopĺňa verejnú dopravu 

 • Mnohé európske mestá ponúkajú kombinované sezónne lístky na verejnú dopravu aj na  car sharing. Takáto kombinácia ponúka nezávislosť – nevlastniť auto…ale vždy mať nejaké k dispozícii.

Car sharing dokonca podporuje využívanie  taxi služieb

 • U ľudí, ktorí nevlastnia auto, je oveľa pravdepodobnejšie, že príležitostne využijú  taxi službu.

Klikni sem na  krátke video o tom, ako  car sharing funguje (v češtine):http://www.momo-cs.eu/index.php?obj=page&id=145&unid=96769842cbb0de06bceb195c3962312b. .