Pozvánka do výberového konania

Pozvánka do výberového konania

Bratislava, 15.4.2014

Vec:  Nákup a inštalácia 18 ks detektorov  intenzity dopravy na 2 vybraných križovatkách v Bratislave

Týmto Vás žiadame o vypracovanie cenovej ponuky na nasledovné tovary a služby v zmysle nižšie uvedenej špecifikácie

1. Ponuky musia byť doručené na adresu: Energetické Centrum Bratislava, Ambrova 35, 831 01 Bratislava, najneskôr 05.05.2014 do 12:00.

2. Obstarávateľom je Energetické Centrum Bratislava, o.z., ktoré je zodpovedné za realizáciu projektu UNDP/GEF „Udržateľná doprava v Bratislave. Energetické Centrum Bratislava, oz, Ambrova 35, 831 01 Bratislava IČO: 31 794 947, DIČ: 2021458197,  IČ DPH: ...

čítajte viac →

Bratislavčania hlasujú o budúcnosti nového parkovania

Bratislavčania hlasujú o budúcnosti nového parkovania

Bratislavčania mestským poslancom odkážu, ako by mali hlasovať o novom systéme parkovania. Svojim hlasom môžu obyvatelia podporiť občiansku iniciatívu, ktorá poslancov vyzýva, aby parkovaciu politiku schválili. Svoj postoj môžu vyjadriť na facebookovej stránke “Schváľte Bratislave parkovaciu stratégiu!”

Na stôl zasadnutia mestského zastupiteľstva sa nová parkovacia politika vráti vo štvrtok 6. marca po tom, čo ju koncom januára poslanci stopli. Neschválili totiž dodatok štatútu o rozdelení kompetencií medzi mestom a jednotlivými mestskými časťami.

„Veríme, že na Facebooku zahlasuje ...

čítajte viac →

Parkovanie v Amsterdame: jedna spoločnosť, efektívny systém

Parkovanie v Amsterdame: jedna spoločnosť, efektívny systém

14 mestských častí a odlišné parkovacie politiky v každej z nich. Taká bola realita vodičov v Amsterdame pred rokom 2010, kedy sa mesto rozhodlo tento nákladný, neprehľadný a neefektívny systém zmeniť. Pôvodných 14 mestských častí sa zlúčilo do siedmych a mesto založilo súkromnú spoločnosť CITION, ktorá zodpovedá za manažment parkovania, výber parkovacích poplatkov, údržbu spravovaných parkovacích plôch, ako aj za celkovú kontrolu parkovania na území mesta.

Amsterdamskí vodiči, ktorí chcú svoje auto zaparkovať na verejných priestoroch (uliciach), musia počítať s poplatkami. Výhodu majú miestni ...

čítajte viac →

Výsledky súťaže “Ekologická doprava – ako to vidíš Ty?”

Výsledky súťaže “Ekologická doprava – ako to vidíš Ty?”

Vzbudiť záujem mládeže o alternatívne spôsoby pohybu po meste a zamerať ich pozornosť na zlepšenie kvality prostredia, v ktorom žijú a pohybujú sa. To bolo cieľom umeleckej súťaže na tému „Ekologická doprava – ako to vidíš Ty?“. Víťazov súťaže ocenili 12. novembra v átriu Ministerstva životného prostredia SR. Vecné ceny žiakom odovzdali štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz a riaditeľ Energetického centra Bratislava Marcel Lauko.

Do súťaže prišlo 42 výkresov od žiakov základných škôl a jedna ...

čítajte viac →

Ak chcete navrhnúť riešenia, ktoré vozíčkarom uľahčia cestovanie v MHD, musíte sa čo najviac vcítiť do ich situácie

Ak chcete navrhnúť riešenia, ktoré vozíčkarom uľahčia cestovanie v MHD, musíte sa čo najviac vcítiť do ich situácie

Vysoké obrubníky, nerovné chodníky a na nich parkujúce autá alebo bariérovosť nástupíšť a vysoké schodíky v električkách či autobusoch sú všetko prekážky, ktoré vozíčkarom alebo dôchodcom bránia v pohybe po meste. Mnohí ľudia so zníženou mobilitou sa verejnej doprave radšej vyhýbajú a spoliehajú sa iba na individuálnu motorovú dopravu. Ako im cestovanie verejnou dopravou uľahčiť a bratislavskú MHD im tým sprístupniť?

Odpovede na túto otázku sme hľadali na trojdňovom seminári, ktorý sa konal v dňoch od 5. do 7. novembra 2013 v rámci ...

čítajte viac →
Page 3 of 8 12345...»