Bratislavskí motoristi: Presadneme iba do kvalitnejšej MHD

27. augusta 2013, Bratislava – Obnova vozového parku a zavedenie efektívnejších liniek MHD, ktoré cestujúcim zaručia komfort a výraznú úsporu času – to by pomohlo vyriešiť zlú dopravnú situáciu v hlavnom meste. Vyplýva to z prieskumu Energetického centra Bratislava (ECB), ktorý sa uskutočnil v rámci projektu Udržateľná doprava v Bratislave.

Kvalitatívny prieskum názorov bratislavských cyklistov a motoristov prebiehal formou skupinových diskusií (focus group discussions), pričom v každej zo skupín diskutovalo 8 účastníkov.

„Motoristi, ktorí v Bratislave využívajú auto na dennej báze, si uvedomujú negatíva spájané s automobilovou dopravou. Napriek tomu ich akceptujú. U alternatívnych foriem dopravy totiž nevidia jednoznačné výhody,“ informovala o záveroch z diskusií projektová manažérka ECB Darina Dzurjaninová.

Individuálnu automobilovú dopravu vodiči využívajú najmä z pohodlnosti a z praktických dôvodov. Svoje návyky by boli ochotní zmeniť iba v prípade obnovy vozového parku bratislavskej MHD. Rovnako požadujú pravidelné udržiavanie čistoty a efektívnu organizáciu liniek s vysokou frekvenciou spojov a minimálnou nutnosťou prestupovania. Dôležitá je pre nich časová úspora – automobilom sa v súčasnosti podľa ich slov prepravia rýchlejšie.

Motoristi taktiež nevnímajú finančnú náročnosť automobilovej prepravy – avšak pri porovnávaní nákladov na prepravu nezapočítavajú náklady na obstaranie vozidla, poistky a servis, len cenu pohonných hmôt.

Budúcnosť má podľa účastníkov prieskumu aj podpora kombinovanej dopravy, ktorá si vyžaduje vybudovanie záchytných parkovísk pri hlavných vstupoch do mesta.

Cyklisti sa na bratislavských cestách necítia bezpečne

Cyklisti jazdiaci po bratislavských cestách sa sťažujú predovšetkým na zlú kvalitu ciest a neohľaduplnosť vodičov. Viacerí sa na bicykli necítia bezpečne a uvítali by vybudovanie komplexnej cyklistickej infraštruktúry s oddelenými cyklopruhmi, cyklo chodníkmi, stojanmi a sieťou verejných bicyklov.

Respondentov láka na bicykel najmä priaznivé počasie, obdobia so zníženou premávkou na cestách (prázdniny, víkendy) či možnosť uskladnenia bicykla a osprchovania sa v práci.