UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA V BRATISLAVE

PARKOVACIA STRATÉGIA

PRIORITA ELEKTRIČIEK

PODPORA NEMOTOROVEJ DOPRAVY

CAR SHARING / CAR POOLING


Novinky

Video k projektu Udržateľná doprava v Bratislave (SK verzia)

Video k projektu Udržateľná doprava v Bratislave (SK verzia)

Pripravili sme pre Vás zábavné video z projektu Udržateľná doprava v Bratislave. Video vznikalo priebežne...

Viac

Štyri roky Udržateľnej dopravy v Bratislave

Štyri roky Udržateľnej dopravy v Bratislave

Návrh nových parkovacích pravidiel, zrýchlenie električiek vďaka ich uprednostňovaniu na križovatkách, zdi...

Viac

Udržateľná doprava v Bratislave podporuje Európsky týždeň mobility

Udržateľná doprava v Bratislave podporuje Európsky týždeň mobility

Týždeň od 16. do 22. septembra opäť patrí Európskemu týždňu mobility (ETM), ktorého cieľom je poukáza...

Viac


Viac článkov

Projekt je spolufinancovaný z Globálneho environmentálneho fondu (GEF) v rámci programu Zmeny klímy, ktorý zahŕňa 4. strategický podprogram: „Podpora udržateľných inovatívnych systémov pre mestskú dopravu“. Viac informácií